I always recommended BlueHost Reviews for my clients. How to find the best web hosting service for business websites.

Regulamin Łowiska Cegielnia!

Drukuj

 

 

Łowisko dostępne jest dla wędkarzy posiadających ważne zezwolenie na Zbiorniku Cegielnia!

 

Na łowisku ZABRANIA się:

- zaśmiecanie zbiornika oraz terenu wokół łowiska

- samowolnego wycinania roślina - łamania drzew i krzewów

- rozpalania ognisk (nie dotyczy grilli)

- głośne zachowanie się oraz nadużywanie alkoholu

- korzystanie ze środków pływających

- parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi

- dojazd na stanowisko wędkarskie pojazdami mechanicznymi

- rozbijanie namiotów, biwaków dopuszczalne jest w odległości minimum 5 metrów od lustra wody ( z zachowaniem swobodnego przejścia)

- na terenie łowiska obowiązuje zakaz kąpieli oraz spuszczania psów ze smyczy !

- obowiązuje opieka rodziców lub opiekunów nad dziećmi

UWAGA! za Złamanie w/w zasad oraz zachowanie niezgodne z regulaminem spowoduje zgłoszenie sprawy Policji oraz usunięcie z łowiska.

 

Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży, niszczenia mienia

- stanowią czyny niezgodne z prawem i będą surowo karane.

 

 

Niniejszy Regulamin znajduje się na każdym zezwoleniu, za nieprzestrzeganie ustalonych przepisów zezwolenie może zostać wstrzymane bez odszkodowania !

 

- Zezwolenie ważne jest z kartą wędkarską

- Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. i z późn. zm., przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz Regulamin A.P.R PZW.

- Zabrania się używania środków pływających w celach wędkarskich, dotyczy to również ŁODZI ZDALNIE STEROWANYCH!

- Zabrania się młodzieży do lat 16 wędkowania w porze nocnej oraz spinningowania

- Zabrania się zabierania z łowiska karpi o wadze po wyżej 6 kg

- Na łowisku obowiązują podwyższone wymiary ochronne oraz limity dla ryb n/w gatunków:

- węgorz do --- 2 szt na dobę

- amur do 45 cm - 1 szt na dobę

- lin do 30 cm - 4 szt na dobę

- karp do 35 cm - 2 szt na dobę

- waga łączna złowionych ryb ( w tym w/w gatunki ) - 8 kg na dobę.

- sum - nie obowiązuje wymiar, limit ilościowy oraz okres ochronny.

- Zabrania się wymiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatce na inne, złowione w trakcie późniejszego wędkowania.

- Ogranicza się ilość używanej zanęty podczas wędkowania do 3 kg na dobę.

- Zabrania się wjazdu i postoju pojazdami silnikowymi na stanowiskach wędkarskich. Pojazdy parkujemy na wyznaczonych parkingach.

- Zabrania się wędkowania w miejscach oznakowanych jako Tarliska.

 

 

Zarząd koła zastrzega sobie prawo do czasowego zamknięcia łowiska.